Dhomat

Dhomat Familjare

Suita

Dhomat Dyshe

Dhomat Njëshe

Wi-Fi

Të gjitha dhomat tona tani ofrojnë internet falas pa tela. Përsosur në mënyrë të kontrolloni email tuaj derisa pushoni!

TV Kabllor

Shumë nga dhomat tona janë të pajisura me TV Kabllor, me madhësi të ekranit në mes të 27 "dhe 32".

Sallat Sportive

Posedojmë edhe salla sportive për aktivitete të ndryshme sportive.

© Hotel Arxhena 2012 Të gjitha të drejtat e rezervuara. Zhvilluar nga: AlbaProject Networks